תמהיל

קומה 8
200
2
קומה 7
300
-1
קומה 6
300
-1
קומה 5
300
-1
קומה 4
300
-1
קומה 3
300
-1
קומה 2
300
-1
קומה 1
300
-1
קומת קרקע
250
2

שבזי 54, תל אביב

גוש:
10
חלקה:
1045
שטח מגרש:
700
מ"ר
ייעוד:
מגורים
+
שטח בקווי בניין:
500
מ"ר
תכסית:
100
%
+
קו קדמי:
4
מ'
קו אחורי:
5
מ'
קו צידי 1:
3
מ'
קו צידי 2:
3
מ'
+
צפיפות:
90
מ'
קומות:
9
שטח קומה טיפוסית:
300
מ"ר
שטח קומת קרקע:
250
מ"ר
שטח קומת גג:
200
מ"ר
שטח גרעין טיפוסי:
36
מ'
+
שטח כולל:
0
מ"ר
שטחים משותפים:
0
מ"ר
שטחים למגורים:
0
מ"ר
מס' יח"ד:
0
+